در رابطه با زمینه فعالیت

حقوق خانواده

این شرکت در مرحله قبل از ازدواج با تنظیم قرارداد مالی فیمابین زن و شوهر و سپس در مرحله طلاق توافقی و طلاق با کشمکش، اقامه دعوی، پیگیری، حصول نتیجه و همچنین تعیین نفقه، حضانت فرزندان مشترک، تعیین خسارت مادی و معنوی، لغو قرارداد مالی فیمابین زن و شوهر، کلیه امور را به صورت کاملا" حرفه ای انجام می دهد .حقوق اتحادیه ها

این شرکت با حمایت از کلیه اتحادیه ها و فدراسیون هایی که در ترکیه فعالیت می کنند و ارائه کمک حقوقی در زمینه های مورد نیاز، به منظور جلوگیری از هرگونه اختلافات ناشی از فعالیت های داخلی و همچنین جلوگیری از مشکلات احتمالی ناشی از روابط برقرار شده با اشخاص ثالث، به کلیه اتحادیه ها خدمات مشاوره و حقوقی نتیجه گرا و حرفه ای ارائه می نماید.حقوق مالکیت معنوی

دفتر حقوقی ES با تجارب و اطلاعات خود در زمینه نگه داری و محافظت از اسرار تجاری، حق چاپ، اختراع ها، آثار هنری، مارک ها، امتیازها و طراحی ها، استفاده از این ها ویا سپردن به دیگران جهت استفاده، تنظیم هرگونه قرارداد لایسنس ویا واگذاری، انجام هرگونه مراجعت جهت ثبت علامت تجاری، تنظیم قرارداد واگذاری حقوق مادی، از موکلین خود حمایت می کندحقوق املاک و اجاره

این شرکت به کلیه موکلین خود از جمله سرمایه گذاران داخلی و خارجی در رابطه با ضوابط و قوانین مربوط به املاک و کلیه امور مربوطه کمک حقوقی ارائه می نماید. این شرکت در چارچوب هرگونه پروژه تجاری، مسکونی و صنعتی در زمینه توسعه زمین، آماده کردن قرارداد ساخت و ساز در مقابل سهم از زمین، واگذاری مراکز خرید، پیکربندی و پیکربندی مجدد، اصلاح بازسازی، اخذ هرگونه مجوز و پروانه های ساخت و ساز، اجاره مالی، امور فروش و اجاره کردن مجدد، به موکلین خود به صورت فعال کمک و مشاوره حقوقی ارائه می نماید.حقوق امور اجرائی و پیگیری

با رویکرد ارائه خدمات در جهت دریافت وجوه، کلیه امور اجرائی به صورت کاملا" حرفه ای و با پیگیری مداوم از سوی این شرکت انجام می شود. در این راستا پرونده های اجرائی موکلین حقیقی و حقوقی به نتیجه می رسد.حقوق کار

این دفتر حقوقی مناسب با ساختار کار و نیاز موکلین خود، در حین تنظیم قرارداد کاری به منظور جلوگیری از اختلافات فیمابین کارگر و کارفرما به موکلین کمک می کند تا تدابیر و پیشگیری های لازم را اتخاذ کنند. در همین راستا این دفتر حقوقی به عنوان نماینده و وکیل کارگر ویا کارفرما دارای تجارب مثبت در دعاوی متفاوت بوده و در طول روند، حتی در مرحله میانجی گری نیز برای اینکه روند دعوی به نفع موکل نتیجه گیری شود کلیه امور تحت نظارت کادر مجرب انجام می شود.حقوق رقابت

این شرکت به شرکت های داخلی و خارجی و دفاتر حقوقی در زمینه حقوق رقابت خدمات مشاوره حقوقی ارائه می نماید. در ترکیه مقررات و ممانعت های مربوط به حقوق رقابت با قانون شماره 4054 در زمینه محافظت از رقابت، توسعه داده شده است. طبق قانون مطابقت با اتحادیه اروپا و در چارچوب تصمیمات دیوان عدالت اتحادیه اروپا، مقررات و ضوابط موجود در این کشور به صورت مداوم در حال توسعه و تغییر می باشد. این شرکت حقوقی تغییرات را از نزدیک پیگیری کرده و به موکلین خود در زمینه قراردادهای تجاری، امور مربوطه و اختلافات ناشی از آن، خدمات مشاوره حقوقی، وکالت و نمایندگی ارائه می نماید.حقوق تجارت و قراردادها

دفتر حقوقی ES به بسیاری از شرکت های داخلی و بین المللی در زمینه های مورد نیاز خدمات مشاوره حقوقی ارائه می نماید. در این راستا این شرکت به شرکت های مورد نظر به منظور انجام فعالیت های روزانه خود هرگونه کمک حقوقی و فنی از جمله تنظیم لایحه های تصمیم هیئت مدیره، برگزاری جلسات مجامع عمومی، اخذ هرگونه لایسنس، مجوز و پروانه و غیره را ارائه می نماید. علاوه بر این در رابطه با هرگونه قرارداد نظریه حقوقی ارائه می نماید و به موکلین خود کمک می کند تا در حین انجام فعالیت های خود در چارچوب قرارداد، از پس هرگونه مشکلات حقوقی غیرعادی بر آیند. در همین راستا این شرکت به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی بین شرکت ها و مصرف کنندگان، اطلاعات به روز مربوط به ضوابط مصرف کننده ها را در اختیار موکلین خود قرار می دهد.حقوق مالیات و گمرک

این شرکت به موکلین خود در زمینه مالیات کارهای خود و همچنین سایر امور مورد نیاز کمک حقوقی ارائه می نماید. این شرکت با کادر مجرب خود به منظور جلوگیری از هرگونه اختلافات مالیاتی و حصول نتیجه پس از بروز هرگونه اختلاف، با موکلین خود به صورت فعال همکاری می کند.حقوق اتباع بیگانه و اخذ تابعیت

ین شرکت در زمینه مراجعه و پیگیری امور مربوط به اخذ شهروندی و تابعیت کشور ترکیه و در همین راستا جهت اخذ اقامت برای اتباع بیگانه، انجام و پیگیری امور مربوط به اخذ اجازه کار و سایر موارد مربوط به اتباع بیگانه، آماده ارائه خدمات مشاوره به موکیلن خود می باشد و در رابطه با مشکلات حقوقی مربوط به این موارد هرگونه حمایت و کمک لازم را به موکلین خود ارائه می نماید.