FAALİYET ALANLARIMIZ HAKKINDA

İş Hukuku

Büromuz, müvekkillerin iş yapısı ve ihtiyaçlarına göre, iş sözleşmelerin hazırlanması ile birlikte işçi-işveren uyuşmazlıklarının önüne geçmek adına önleyici önlemleri almalarına yardımcı olmaktadır. Aynı doğrultuda, işçi veya işveren olarak temsil edilen ve kazanılan bir çok dava tecrübesine sahip ofisimiz, arabuluculuk süreci de dahil olmak üzere, dava süreçlerinin müvekkil lehine sonuçlanması adına tüm işlemleri uzman kadrosu ile yerine getirmektedir.Ticaret ve Sözleşme Hukuku

ES Hukuk Bürosu olarak, birçok ulusal ve uluslararası firmalara ihtiyaç duydukları alanda hukuki danışmanlık hizmetlerini sunuyoruz. Bu doğrultuda, yönetim kurulu karar taslakları hazırlanması, genel kurul toplantılarının yapılması, lisans, izin ve ruhsatların alınması gibi şirketlerin günlük faaliyetlerini yürütmeleri için gereken işlemlerde hukuki ve teknik destek sağlamakta, her tür sözleşmeye yönelik hukuki görüş vermekte, ve müvekkillerimizin faaliyetleri esnasında karşılaştıkları her türlü sıra dışı hukuki sorunun üstesinden gelmelerine destek olmaktadırlar. Aynı doğrultuda büromuz, firmaların tüketicilerle karşılaşacakları problemlerin önüne geçebilmek adına tüketici mevzuatı hakkında güncel bilgiyi müvekkillerine iletmektedir.İcra Hukuku ve Takip İşlemleri

Tahsilat odaklı hizmet anlayışıyla, disiplinli ve sıkı takip esasına dayanan tüm icra işleri ofisimizce yürütülmekte olup, bu doğrultuda hizmet verdiğimiz bireysel ve kurumsal müvekkillerimizin icra dosyaları sonuca bağlanmaktadır.Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Büromuz yerli ve yabancı yatırımcı dahil olmak üzere, müvekkillerine gayrimenkul mevzuatı ve işlemlerine ilişkin hukuki destek sunmaktadır. Büromuz, her türlü ticari, mesken ve endüstriyel projeler çerçevesinde arazi geliştirme, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlama, alışveriş merkezi devralma, yapılandırma ve yeniden yapılandırma, imar düzenlemeleri, inşaat ruhsat ve izinlerinin alınması, finansal kiralama, satış ve geri kiralama işlemleri gibi hususlarda müvekkillerine aktif destek sağlamaktadır.Aile Hukuku

Büromuz, evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanmasından başlanmak üzere, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi ve yine doşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi süreçlerini profesyonel şekilde yürütmektedir.

Diğer yandan, yakınları ile miras ve diğer mal paylaşım süreçlerini yönetmek isteyen müvekkillerimize, bu konudaki derin tecrübemize dayanarak vasiyetname, mirastan feragat sözleşmeleri ve diğer hukuki ilişkileri belirleyecek sözleşmelerin hazırlanması noktasında da avukatlık hizmeti sunmaktayız.Dernekler Hukuku

Büromuz, Türkiye'de faaliyet gösteren saygın Dernek ve Federasyonlara ihtiyaç duydukları konularda destek sağlayarak, müvekillerine; gerek iç faaliyetlerine ilişkin dernekler mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıkların gerekse 3. kişiler ile yürüttükleri ilişkilerde yaşanması muhtemel sorunların önüne geçmek adına profesyonel ve çözüm odaklı danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.Rekabet Hukuku

Büromuz yerli ve yabancı şirketlere ve hukuk bürolarına Rekabet Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Türkiye’de Rekabet Hukuku’na ilişkin düzenleme ve yasaklamalar 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile getirilmiştir. Avrupa Birliği müktesebatı ile uyum ve Avrupa Topluluğu Adalet Divanı kararları çerçevesinde ülkemizdeki mevzuat ve içtihat da sürekli gelişmekte ve değişmektedir. Hukuk Bürosu olarak bu değişimi yakından takip ederek müvekkillerimize ticari anlaşmaları, işlemleri ve uyuşmazlıkları ile ilgili hukuki danışmanlık, avukatlık ve temsil hizmetleri sunmaktayız.Vergi ve Gümrük Hukuku

Büromuz, müvekkillerine işlerinin vergiyle bağlantılı ve ihtiyaç duydukları konularda hukuki olarak destek vermektedir.Tecrübeli kadrosu ile Büromuz, vergi uyuşmazlıklarının önüne geçilmesi ve uyuşmazlık sonrası sonuçlandırılması adına müvekkilleri ile aktif işbirliği gerçekleştirmektedir.Fikri Mülkiyet Hukuku

ES Hukuk Bürosu olarak, ticari sırların, telif haklarının, fikirlerin, sanat eserlerinin, markaların, patentlerin, tasarımların korunması, bunların kullanılması veya kullandırılmasına yönelik lisans veya devir sözleşmelerinin hazırlanması, marka tescil başvurularının yapılması, mali hakların devri sözleşmelerinin hazırlanması konularında edinmiş olduğumuz bilgi ve tecrübelerimizle, müvekkillerine destek olmaktadır.
Büromuz avukatları ile  fikri mülkiyet haklarının marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, alan adları, telif haklarının korunması gibi her türlü yansıması hususunda yerli ve uluslararası müvekkillerimize hizmet sunmaktayız.