İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

ALDATILAN EŞ TARAFINDAN CMK 90 UYARINCA VATANDAŞ YAKALAMASI

17.05.2022 1422

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

Esas Numarası: 2014/11680

Karar Numarası: 2017/4542

Karar Tarihi: 05.10.2017

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇUNDAN BERAAT – Sanığın, Mağduru Kendisine Karşı Gerçekleştirdiği Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu Sırasında Yakaladığı Kişiye Suçu İşlerken Rastlanması veya Suçüstü Bir Fiilden Dolayı İzlenen Kişinin Kaçması Olasılığının Bulunması Hallerinde, Herkesin Geçici Olarak Yakalama Yapabileceği - Kendisine Karşı Gerçekleştirilen Eylem Sırasında Mağdurun Kaçmasını Engellemek Maksadıyla İple Bağlayıp Polise Teslim Eden Sanığın Eyleminde Hukuka Uygunluk Nedeni Bulunduğu - Hakkında Atılı Suçtan Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği

Özeti: Mağdurun olay gecesi sanığın eşi ile onun evinde ilişkiye girdiklerini beyan etmesi, savunma, tanık anlatımları ve tüm dosya kapsamına göre sanığın, kendi evlerine ait yatak odasında eşi ile mağduru çıplak şekilde yakaladıktan sonra mağdurun kaçmasını engellemek için iple bağlayıp olay yerine çağrılan polislere teslim ettiği anlaşılan olayda sanığın, mağduru kendisine karşı gerçekleştirdiği konut dokunulmazlığının ihlali suçu sırasında yakaladığı, kişiye suçu işlerken rastlanması veya suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması hallerinde, herkesin geçici olarak yakalama yapabileceği, buna göre, kendisine karşı gerçekleştirilen eylem sırasında mağdurun kaçmasını engellemek maksadıyla iple bağlayıp polise teslim eden sanığın eyleminde hukuka uygunluk nedeni bulunduğundan, hakkında atılı suçtan beraat kararı verilmesi gerekir.

İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanık hakkında kasten yaralama suçundan kurulan hükmün incelenmesinde,

D...llerle iddia ve savunma; duruşma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş, sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

Sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesine g...nce;

Mağdurun olay gecesi sanığın eşi ...f'le onun evinde ilişkiye girdiklerini beyan etmesi, savunma, tanık anlatımları ve tüm dosya kapsamına göre sanık ...'ın, kendi evlerine ait yatak odasında eşi ...f ile mağdur ...'yi çıplak şekilde yakaladıktan sonra mağdurun kaçmasını engellemek için iple bağlayıp olay yerine çağrılan polislere teslim ettiği anlaşılan olayda sanığın, mağduru kendisine karşı gerçekleştirdiği konut dokunulmazlığının ihlali suçu sırasında yakaladığı, 5271 sayılı CMK'nın 90/1. maddesine göre, kişiye suçu işlerken rastlanması veya suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması hallerinde, herkesin geçici olarak yakalama yapabileceği, buna göre, kendisine karşı gerçekleştirilen eylem sırasında mağdurun kaçmasını engellemek maksadıyla iple bağlayıp polise teslim eden sanığın eyleminde hukuka uygunluk nedeni bulunduğundan, hakkında atılı suçtan beraat kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedilmesi,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 05.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi