İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

DÜĞÜN GÜNÜ YOLCULARIN VALİZLERİNİN ZAMANINDA TESLİM EDİLMEMESİ HALİNDE HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTENEBİLİR

26.01.2021 1934

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2016/7172

Karar Numarası: 2018/973

Karar Tarihi: 12.02.2018

Taraflar arasında görülen davada .....Ticaret Mahkemesi’nce verilen 24/03/2016 tarih ve 2014/836 - 2016/260 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili ile davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davacılardan ...'iSn ablasının kızının düğününe katılmak amacı ile eşi diğer davacı ... ve diğer davacılar olan çocukları ile düğünün yapılacağı ... ... gidebilmek için İstanbul'dan 06/07/2013 tarihinde saat 13.20' de davalı firmanın uçağı ile .....’ya indiklerini, valizlerinin içinde gelinin nedimesi olacak kızları ve damatlık kıyafet giyecek oğlunun kıyafetleri ile eşinin tuvaleti ve geline takılacak hediye bilezik ve takıların bavullarında olduğunu, saat 19.00 'da düğüne yetişme zorunda olduklarını belirtmelerine rağmen kendileri ile ilgilenilmediğini, ertesi gün bavullarını alabileceklerinin söylendiğini, müvekkillerinin saat 20.00' de gerçekleşecek düğüne günler öncesinden hazırlık yapmalarına rağmen takılar da olmadığı halde şehirde alelacele yapmış oldukları alışveriş neticesinde uyduruk kıyafetlerle düğüne katılmak zorunda kaldıklarını, bavulun gelmediği için takı da takamadıklarını, çocukların ağladığını, düğünün kendileri için kabusa döndüğünü, sıkıntıdan kurdeşen döktüklerini, dönüş yolunda birbirlerine girdiklerini ve inanılmaz üzüntü duyduklarını öne sürerek yapmış oldukları acele alışveriş bedeli olarak 406,07 TL maddi tazminat ve davacılar ... ve ... için 10,000,00 TL, çocukların her biri için 5.000,00 TL olmak üzere toplam 35.000,00 TL manevi tazminatın 06/07/2013 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, olayda hiçbir kusurlarının oluşmadığını, davacıların oluştuklarını iddia ettikleri zarar ile bagajın teslim alınması arasında illiyet bağı olmadığını, bagajın aynı gün içinde bulunduğunu hatta davacı tarafa teslim edilmek istendiğini, ancak davacı tarafça bagajın dönüşte alınmasının tercih edildiğini, davacıların bagajı hasarsız ve noksansız teslim aldıklarını, sorumluluklarının sınırlı olduğunu, iddia edildiği gibi bagajda mücevher taşınmışsa bunun yasak olduğunu, manevi tazminatın şartlarının oluşmadığını zira kişilik haklarına saldırı teşkil eden bir durum olmadığını, istenen miktarın da fahiş olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

 Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamına göre; davacıların hava yolu taşıması nedeniyle valizlerini alamadıkları, davacıların kıyafetlerini alamadıklarından kıyafet aldıkları ve 406,07 TL harcadıkları sunmuş oldukları fişlerden anlaşıldığı, kıyafetleri daha sonra da kullanabileceklerinden 406,07 TL’nin yarısı olan 203,50 TL’den davalının sorumlu olabileceği, davalıların sorumlu olduğu maddi tazminat tutarının sorumluluk sınırlarının altında kaldığı, davalının, davacılara ait bavulları zamanında teslim etmemesinin ayıplı bir ifa olduğu, başlı başına kişilik haklarının zedelenmesi anlamına gelmese de davacıların yolculuklarının amacı aile yakınlarının düğünlerine katılmak olduğu, davalı tarafın zamanında teslim etmediği bagajda düğün için hazırladıkları kıyafet ve takıların yer alması ve bu gelmeyince davacıların düğüne kıyafet yönünden alelacele temin ettikleri kıyafetlerle katılmak durumunda kaldıkları ve takı da takamadıkları, mutlu olunması gereken bir günde yaşanılan bu sıkıntı ve üzücü durumun, davacıların da elem ve ızdıraba yol açması, düğünde tam bir donanım içinde bulunmalarını önleyen davalının kusurlu ifasından dolayı manevi tazminat koşullarının oluştuğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 203,50 TL maddi tazminat ile davacılar ... ve ... için ayrı ayrı 5.000 TL' den 10.000 TL, çocuklar .....için ayrı ayrı 2.500,00 TL'den toplam 7.500,00 TL toplam da17.500 TL manevi tazminatın davalıdan 06/07/2013 tarihinden itibaren işleyecek ticari faiz ile birlikte tahsiline karar verilmiştir.

Kararı davacılar vekili, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekili ile davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekili ile davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 908,17 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 12/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ES Hukuk Bürosu, Şişli Avukatlık Bürosu, Mecidiyeköy Avukatlık Bürosu, Şişli Hukuk Bürosu, Mecidiyeköy Hukuk Bürosu