İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

SANIĞIN KENDİSİNE YÖNELEN EYLEM NEDENİYLE BAŞKACA ŞEKİLDE İSPATLANMASI MÜMKÜN OLMAYAN BİR HAL İÇERİSİNDE, KAYBOLMA OLASILIĞI BULUNAN DELİLİN MUHAFAZASINI SAĞLAYIP, KENDİSİNE YÖNELEN EYLEMİ VİDEO KAYDINA ALMASINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMAMAKTADIR

21.09.2020 2219

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

Esas Numarası: 2017/5122

Karar Numarası: 2018/2516

Karar Tarihi: 07.03.2018

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU Sanığın Ayrı Yaşadığı Eşinin Babası Olan Katılanın Evine Çocuklarını Görmek İçin Geldiğinde Çıkan Tartışmayı Kamera İle Kaydedip Soruşturma Dosyasına Delil Olarak Sunduğu - Sanığın, Kendisine Yönelen Eylem Nedeniyle Başkaca Şekilde İspatlanması Mümkün Olmayan Bir Hal İçerisinde İken, Kaybolma Olasılığı Bulunan Delilin Muhafazasını Sağlayıp, Katılanın Eylemini İspatlama Amacını Taşıyan Eyleminde, Hukuka Aykırı Hareket Etme Bilinciyle Davranmadığı - Yerel Mahkemenin Kabulünde Bir İsabetsizlik Görülmediğinden Onanması Gerektiği

Özeti: Sanığın ayrı yaşadığı eşinin babası olan katılanın evine çocuklarını görmek için geldiğinde çıkan tartışmayı kamera ile kaydedip soruşturma dosyasına delil olarak sunduğu iddia edilen olayda, kayda aldığı görüntüleri üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı ve/veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia ileri sürülmeyen sanığın, kendisine yönelen eylem nedeniyle başkaca şekilde ispatlanması mümkün olmayan bir hal içerisinde iken, kaybolma olasılığı bulunan delilin muhafazasını sağlayıp, katılanın eylemini ispatlama amacını taşıyan eyleminde, hukuka aykırı hareket etme bilinciyle davranmaması nedeniyle yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Dosya kapsamına göre; sanığın ayrı yaşadığı eşinin babası olan katılanın evine çocuklarını görmek için geldiğinde çıkan tartışmayı kamera ile kaydedip soruşturma dosyasına delil olarak sunduğu iddia edilen olayda, kayda aldığı görüntüleri üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı ve/veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia ileri sürülmeyen sanığın, kendisine yönelen eylem nedeniyle başkaca şekilde ispatlanması mümkün olmayan bir hal içerisinde iken, kaybolma olasılığı bulunan delilin muhafazasını sağlayıp, katılanın eylemini ispatlama amacını taşıyan eyleminde, hukuka aykırı hareket etme bilinciyle davranmaması nedeniyle yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılama sonunda, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğu gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılanın sanığın cezalandırılması gerektiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 07.03.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ES Hukuk Bürosu, Şişli Avukatlık Bürosu, Mecidiyeköy Avukatlık Bürosu, Şişli Hukuk Bürosu, Mecidiyeköy Hukuk Bürosu