İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN EV VE ÇALIŞMA HAYATININ İÇ İÇE GEÇTİĞİ DİKKATE ALINDIĞINDA FAZLA MESAİ ALACAĞI TALEBİ REDDEDİLEBİLİR.

26.12.2021 2626

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

EV HIZMETLERI İŞÇİ SIFATI • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

ÖZET: Bahçe işleri yanında güvenlik ve bekçilik gibi görevleri üstlenen çalışan iş kanunu kapsamında işçidir. Yazlık evde çalışan ve o evin müştemilatında kalan işçinin ev ve çalışma hayatının iç içe geçtiği dikkate alınarak fazla çalışmadan söz edilemeyeceği yerleşik Yargıtay uygulamasıdır.

Y. 9. HD. E. 2016/28557 K. 2016/16963 T. 29.09.2016

Somut olarak davalı ...' e ait yazlık evde davacı tarafından bahçıvanlık kapsamında bir kısım bahçe işlerinin yürütüldüğü anlaşılmakta ise de Dairemizin yukarıda ki ilke kararı ve yerleşik uygulamaları dikkate alındığında yapılan işin güvenlik ve bekçilik ağırlıklı olduğu, davacının yaz kış sürekli yazlıkta kaldığı, ücret ve bağımlılık unsurları itibariyle işçi statüsünde bulunduğunun kabulü ile işin esasına girilerek karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.” gerekçesiyle bozulmuştur. Yerel mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalıların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacının davalı ...’ın yönetim kurulu başkanı olduğu … Şirketi’nde sigortalı olarak gösterilip Mevlüt’ün yazlık evinde çalıştığı, o evin müştemilatında ikamet ettiği, çalışma şekil ve şartları dikkate alındığında davacının ev ve çalışma hayatının iç içe geçtiği, bu tür çalışmada fazla mesai olamayacağının Dairemizin yerleşik bir içtihatı olduğu, kaldı ki davacının dahi çalışma saatleri konusunda bir açıklamasının bulunmadığı, anlaşıldığından fazla mesai alacağı talebinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.

3-Gerekçeli kararda dava tarihinin 21/11/2013 yerine 29.09.2014 olarak yazılması da hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 29.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.